IT Asociácia Slovenska

je profesným združením najvýznamnejších domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. ITAS bol založený v septembri 1999 ako záujmové združenie právnických osôb.

Funkcie IT Asociácie Slovenska

Aktívne prispievať k informatizácii spoločnosti a podieľať sa na tvorbe legislatívy, týkajúcej sa informačných a komunikačných technológií. Podporovať slovenské IT fimy pri ich expanzii na zahraničné trhy.

Kontakt

IT Asociácia Slovenska

Cukrová 14
811 08 Bratislava
budinsky (at) itas.sk
+421 903 433 345

Kampaň EÚ prispela k výraznému zníženiu neobsadených pracovných miest požadujúcich digitálne zručnosti

BRATISLAVA (18. októbra 2016) – kampaň Európskej komisie zameraná na zvýšenie povedomia o potrebe digitálnych zručností (e-Skills), prispela od svojho založenia v roku 2010 k zníženiu rozdielov v EÚ medzi požiadavkami zamestnávateľov a ponukou pracovných pozícií, ktoré si vyžadujú určitú úroveň digitálnych zručností. Odhadovaný nedostatok špecialistov v oblasti IT v roku 2020 sa tak znížil o takmer 250 tisíc – z 1 milióna, odhadovaného v roku 2010, na 756 tisíc v roku 2015.

MEMORANDUM IT ASOCIÁCIE SLOVENSKA, REPUBLIKOVEJ ÚNIE ZAMESTNÁVATEĽOV A SLOVENSKEJ INFORMATICKEJ SPOLOČNOSTI K ZVYŠOVANIU POČÍTAČOVEJ GRAMOTNOSTI

Prečo bude čoskoro pre uchádzačov o prácu vodičský preukaz na počítače dôležitejší než vodičský preukaz na auto?
Ako pomôže Memorandum IT Asociácie Slovenska, Republikovej únie zamestnávateľov a Slovenskej informatickej spoločnosti k zvyšovaniu počítačovej gramotnosti a k zvyšovaniu digitálnych zručností a kompetencií mládeže, uchádzačov o zamestnanie ako aj samotných zamestnancov?
 

Stránky

Subscribe to IT Asociácia Slovenska RSS

AKTÍVNE SA ZAPOJTE DO ROZVOJA IT ODVETVIA NA SLOVENSKU.

STAŇTE SA ČLENOM IT ASOCIÁCIE SLOVENSKA.

PODMIENKY ČLENSTVA